Chính sách Bảo mật

Chào mừng đến với Getly. Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Getly đối với việc thu thập, sử dụng, bảo mật và tiết lộ thông tin cá nhân về bạn. Nó cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập, xóa và sửa thông tin cá nhân của bạn.

Phạm vi

Chính sách Bảo mật này giải thích cách Getly xử lý thông tin cá nhân mà nó thu thập được khi bạn sử dụng hoặc truy cập https://getly.site (“Trang web”) hoặc các dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng do Getly cung cấp, hoặc khi bạn xem hoặc tương tác với liên kết Getly . Chính sách Bảo mật này cũng bao gồm việc Getly xử lý bất kỳ thông tin nào về bạn mà khách hàng của Getly chia sẻ với Getly.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các hoạt động của các doanh nghiệp khác mà Getly không sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm các trang web, dịch vụ và ứng dụng của các công ty khác (“Dịch vụ của bên thứ ba”) mà bạn có thể truy cập thông qua Dịch vụ hoặc cho các cá nhân mà Getly không quản lý hoặc tuyển dụng. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của Dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập hoặc sử dụng.

Thông tin chúng tôi thu thập

Getly có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn sau, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, khi bạn (i) đăng ký Trang web và Dịch vụ, thông qua tài khoản người dùng của bạn với Getly; (ii) sử dụng Dịch vụ; (iii) xem hoặc tương tác với liên kết Getly trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ bạn.

Khi Bạn Tạo Liên kết Getly

Một tính năng của Dịch vụ là khả năng tạo các bộ định vị tài nguyên thống nhất rút gọn (URL) của các trang web (“Liên kết Getly” ). Người dùng có thể tạo Liên kết Getly mà không cần đăng ký tài khoản. Khi bạn tạo Liên kết Getly, Getly sẽ thu thập và lưu trữ cả URL gốc và URL rút gọn, và nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản của mình, chúng tôi sẽ liên kết thông tin đó với Tài khoản của bạn. Getly cũng thu thập và lưu trữ địa chỉ IP của bạn, dữ liệu vị trí địa lý của bạn (mà chúng tôi lấy từ địa chỉ IP của bạn), ngày và giờ bạn đã rút ngắn URL ban đầu và nếu bạn chia sẻ một Liên kết Getly trên nền tảng mạng xã hội, tên của nền tảng và tên người dùng của bạn trên nền tảng đó.

Khi bạn tương tác với một liên kết Getly
Getly tự động thu thập thông tin cá nhân về tương tác (chẳng hạn như nhấp chuột hoặc lượt xem) với mọi Liên kết Getly được tạo thông qua Dịch vụ trên trang web của bên thứ ba. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) địa chỉ IP và vị trí bắt nguồn từ địa chỉ IP; (ii) internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác như các trang web hoặc dịch vụ giới thiệu; (iii) thời gian và ngày của mỗi lần truy cập; (iv) cài đặt thiết bị, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành và ngôn ngữ; (v) thông tin về việc chia sẻ Getly Link trên Dịch vụ của bên thứ ba (gọi chung là “Số liệu liên kết Getly”). Như được mô tả trong chính sách này, chúng tôi sử dụng các Chỉ số Liên kết Getly để cung cấp Dịch vụ, để hiểu và phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng và xác định các xu hướng, đồng thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp. Vui lòng xem phần “Thông tin mà chúng tôi có thể chia sẻ” trong Chính sách quyền riêng tư này để biết mô tả về cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được khi bạn tạo, xem hoặc tương tác với Getly Links.

Chính sách Bảo mật này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie của Getly và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Getly không kiểm soát thời điểm hoặc cách thức các bên thứ ba đặt cookie trên máy tính của bạn, chẳng hạn như khi bạn truy cập một trang web thông qua Liên kết Getly. Bạn có thể quản lý cookie của các công ty khác được sử dụng cho quảng cáo trực tuyến bằng cách truy cập Trang Lựa chọn Người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số

Lưu ý Về trẻ em
Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc lớn hơn theo yêu cầu của luật hiện hành), chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi đối tác của mình càng sớm càng tốt.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được cho nhiều mục đích quản trị và kinh doanh để:

Vận hành Trang web của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ, xử lý và hoàn thành bất kỳ giao dịch nào, xác minh danh tính cá nhân,
Trả lời các yêu cầu, câu hỏi và nhận xét cũng như cung cấp hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật, cung cấp quyền truy cập vào các chức năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi,
Cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ cũng như phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới,
giao tiếp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng về các dịch vụ của chúng tôi, đo lường sự quan tâm và mức độ tham gia vào Trang web và Dịch vụ của chúng tôi,
Theo dõi và phân tích việc sử dụng và xu hướng của Trang web và Dịch vụ,
Cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi để cho phép họ hiểu cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi và giúp phát hiện, ngăn chặn và ngăn chặn hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp,
Tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý và
Thực thi các điều khoản của chúng tôi và như được mô tả khác trong Chính sách Bảo mật này.

 

Thông tin tài khoản
Khi được pháp luật cho phép, nếu bạn đăng ký Tài khoản Getly bằng địa chỉ email trên miền thuộc sở hữu của một tổ chức, (ví dụ: nhà tuyển dụng hoặc tổ chức giáo dục nơi bạn có tài khoản email), chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email và thông tin của bạn về Tài khoản của bạn, chẳng hạn như số lượng liên kết bạn đã tạo, với tổ chức đó để khám phá mối quan tâm của tổ chức trong việc tạo hoặc quản lý tài khoản doanh nghiệp hoặc cho các mục đích liên quan.

Thông tin chúng tôi chia sẻ với khách hàng
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này với khách hàng của chúng tôi. Khi bạn tạo Liên kết Getly của một trong các trang web của khách hàng của chúng tôi, khách hàng có thể xem URL gốc chưa được chỉnh sửa, ngày và giờ Liên kết Getly được tạo, vị trí nơi nó được tạo như bắt nguồn từ địa chỉ IP của bạn và được tổng hợp thông tin về các lần nhấp và lượt xem của các Liên kết Getly, bao gồm số lần Liên kết Getly được chia sẻ, cho dù nó có được xem hay không, so sánh hiệu suất của Liên kết Getly đó với tất cả các Liên kết Getly trỏ đến cùng một nội dung, cho dù những người khác đang chia sẻ một Liên kết Getly đến cùng một nội dung, các vùng địa lý nơi nội dung đang được xem và đặc điểm nhận dạng của các mạng xã hội mà các Liên kết Getly xuất hiện trên đó.

Thông tin Bạn Chọn Chia sẻ
Khi tạo một Liên kết Getly, bạn có thể chia sẻ Liên kết Getly đó thông qua Dịch vụ của Bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào mà bạn chọn phân phối thông qua Dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như bài đăng trên mạng xã hội mà bạn tạo, sau đó có thể có thể truy cập được đối với người dùng của các dịch vụ đó. Bạn cũng có thể truy cập các Dịch vụ của bên thứ ba khác thông qua Dịch vụ, ví dụ: bằng cách nhấp vào các liên kết trong trang Thống kê cho một Liên kết Getly. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Dịch vụ bên thứ ba mà bạn truy cập thông qua Dịch vụ vì Getly không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật của các Dịch vụ của bên thứ ba này.

Thông tin được tiết lộ để bảo vệ Getly và những người khác
Getly có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà họ thu thập được khi họ thực sự tin rằng làm như vậy là cần thiết một cách hợp lý để (i) tuân thủ luật pháp, quy định hoặc pháp lý bắt buộc yêu cầu, bao gồm cả quy trình từ cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ hoặc cơ quan an ninh quốc gia, (ii) thực thi Chính sách quyền riêng tư hoặc Điều khoản dịch vụ, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đây, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp , (iv) phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của người dùng, hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Getly, người dùng và công chúng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để được bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp.

Thông tin chúng tôi chia sẻ với sự đồng ý của bạn
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn khi bạn chỉ đạo hoặc hướng dẫn chúng tôi làm như vậy, chẳng hạn như khi bạn chia sẻ các Liên kết hoặc nội dung Getly với người khác thông qua Dịch vụ, nếu bạn cố ý sử dụng hoặc chỉ đạo chúng tôi hoặc các Dịch vụ tương tác với các bên thứ ba, hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được chia sẻ theo cách cụ thể và bạn cung cấp thông tin đó (như chia sẻ / đăng nó với Dịch vụ của bên thứ ba).

Giữ lại
Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này miễn là bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi cần thiết để thực hiện (các) mục đích mà thông tin đó được thu thập, cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thiết lập biện pháp bảo vệ pháp lý, tiến hành kiểm tra , theo đuổi các mục đích kinh doanh hợp pháp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành.

Bảo mật thông tin
Thông tin Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn có thể giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào Tài khoản của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu một cách thích hợp, sử dụng xác thực hai yếu tố và hạn chế quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn đã truy cập vào Tài khoản của mình.

Getly cố gắng bảo vệ thông tin mà nó thu thập được về người dùng của mình bằng cách sử dụng các quy trình và kiểm soát bảo mật hợp lý, tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và Getly không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin về bạn được lưu trữ bởi Getly. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện thấy vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn nếu thông tin cá nhân của bạn bị xâm phạm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại getly.site@gmail.com .

Lựa chọn và Truy cập
Bạn không cần Tài khoản để tạo Liên kết Getly và bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của Dịch vụ mà không cần đăng ký, do đó hạn chế loại thông tin được thu thập về bạn. Nếu bạn có Tài khoản Getly, bạn có thể truy cập, sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ có thể xem lịch sử của các URL bạn đã rút ngắn và các trang số liệu cho các URL đó. Bạn có thể yêu cầu một bản sao hoàn chỉnh của thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào nút để yêu cầu báo cáo trong Cài đặt tài khoản của bạn. Để biết thêm thông tin về cách yêu cầu quyền truy cập thông tin của bạn, vui lòng xem bài viết trợ giúp của chúng tôi .

Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào thông qua trang Cài đặt tài khoản. Nếu bạn xóa Tài khoản của mình, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nữa. Nếu bạn có Tài khoản nhưng không thể truy cập, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại gitly.site@gmail.com . Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý. 

Đối với tất cả các yêu cầu khác để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra trong phần “Liên hệ” bên dưới. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình, chẳng hạn như bằng cách xác thực thông qua tài khoản của bạn. Nếu bạn không có tài khoản Getly, Getly không có cách nào để nhận dạng bạn hoặc xác minh rằng bạn đã tạo hoặc nhấp vào liên kết Getly.

Xin lưu ý rằng vì lợi ích của việc đảm bảo rằng các Liên kết Getly hiện có tiếp tục hoạt động cho tất cả người dùng của chúng tôi, các Liên kết Getly mà bạn đã tạo và chia sẻ không thể bị xóa hoặc vô hiệu hóa (ngay cả khi Tài khoản của bạn bị xóa) và bất kỳ hoạt động rút ngắn và chia sẻ nào đã xảy ra trên Tài khoản của bạn cũng không thể bị xóa. Nếu bạn lo lắng về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào Tài khoản của mình, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi để nhận sự trợ giúp.

Getly không bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để lấy tiền hoặc sự cân nhắc có giá trị khác. Các loại bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân được cung cấp trong phần “Thông tin chúng tôi chia sẻ” ở trên.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này
Getly có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng về cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ hoặc gửi email cho bạn và chúng tôi sẽ cho biết khi nào những thay đổi đó sẽ có hiệu lực. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật khi bạn sử dụng Dịch vụ sau khi những thay đổi đó có hiệu lực.

Câu hỏi?
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng Dịch vụ, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn chi tiết tới: getly.site@gmail.com . Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các mối quan tâm của bạn.

NewNet - Kênh lập trình uy tín tại Việt Nam

NewNet - Kênh lập trình uy tín tại Việt Nam

Hướng dẫn học lập trình với PHP, Laravel, NodeJS, NestJS với các khoá học thực chiến cho mọi người

078.999.4747 - info@newnet.vn

Chi tiết